ПЕРЕДМОВА
Важливість ролі міжнаціональних проблем і стосунків не втрачається і в наш час. Політична історія і розвиток багатьох країн світу значною мірою визначаються саме етнічним складом населення. У зв'язку з цим велике значення має вивчення етнічної структури, динаміки кількості населення і етнічних процесів серед українського народу (власне українців і національних меншин). У цьому довіднику зроблено спробу показати, як протягом XX ст. змінювався етнічний склад населення нашої держави.
При визначенні етнічної структури використано переписи населення у 1897 р. — в Росії, 1900 р. — в Австро-Угорщині (на території сучасної України), 1930 р. — у Чехословаччині та Румунії, 1931 р. — у Польщі, 1959 і 1989 рр. — у СРСР. Головними джерелами для визначення етнічного складу населення України наприкінці XIX ст. є перший загальний перепис населення Російської імперії 1897 р. та перепис 1900 р. а Австро-Угорщині. Проте у них визначалася не національність, а рідна мова населення. Це ускладнює визначення етнічного складу населення підросійської України, бо багато українців і представників інших націй розмовляло російською мовою, особливо в містах. Тому в довіднику показано і конфесійний склад населення, що допомагає точніше установити кількість окремих націй і народностей у межах Російської імперії (євреїв, вірмен, караїмів), а в межах Австро-Угорщини віровизнання є основним показником при визначенні національної структури.
Деякі незручності під час визначення національного складу створює те, що кордони 1897 року значно відрізнялися від теперішніх. Наприкінці XIX ст. територія сучасної України складалася з дев'яти українських губерній та периферійних ділянок Бессарабської, Курської, Мінської губерній і Області Війська Донського. Межі повітів в Австро-Угорщині більш-менш точно збігаються з межами сучасної України.
Для зручності аналізу динаміки національного складу України, дані показано у розрізі майже однакових часових проміжків: у Російській імперії і СРСР — 1897-1926 рр., 1926-1959 рр., 1959-1989 рр., для західного регіону України — 1900-1930/31 рр., 1930/31-1959 рр., 1959-1989 рр. По кожному з цих періодів надається підсумкова таблиця зі зведеними на один рік даними.
Автор