ПЕРЕПИС 1897: ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
Губернії та повіт Всього осіб Українці у % Росіяни у % Євреї у % Німці у %
Волинська 2989482 2095579 70.1 104889 3.5 394774 13.21 171331 5.73
Подільська 3018299 2442819 80.93 98984 3.28 369306 12.24 4069 0.13
Київська 3559229 2819145 79.21 209427 5.88 430489 12.1 14707 0.41
Чернігівська (укр.частина) 1662541 1525294 91.74 50824 3.06 74973 4.51 5037 0.3
Полтавська 2778151 2583133 92.98 72941 2.63 110352 3.97 4579 0.16
Харківська 2492316 2009411 80.62 440936 17.69 12650 0.51 9080 0.36
Катеринославська 2113674 1456369 68.9 364974 17.27 99152 4.69 80979 3.83
Херсонська 2733612 1462039 53.48 575375 21.05 322537 11.8 123453 4.52
Таврійська 1447790 611121 42.21 404463 27.94 55418 3.83 78305 5.41
Бессарабська (укр.частина) 817053 282406 34.56 73540 9.0 71945 8.81 48840 5.98
Путивльський 164133 86209 52.52 76906 46.86 654 0.4 45 0.03
Разом 23776280 17373525 73.07 2473259 10.4 1942250 8.17 540425 2.27
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Губернії та повіт Всього осіб Молдавани у % Поляки у % Татари у % Болгари у %
Волинська 2989482 314 0.01 184161 6.16 3817 0.13 48 0.0
Подільська 3018299 26764 0.89 69156 2.29 2296 0.08 57 0.0
Київська 3559229 250 0.0 68791 1.93 1954 0.05 123 0.0
Чернігівська (укр.частина) 1662541 22 0.0 2752 0.17 337 0.02 4 0.0
Полтавська 2778151 16 0.0 3891 0.14 663 0.02 13 0.0
Харківська 2492316 26 0.0 5910 0.24 1358 0.05 44 0.0
Катеринославська 2113674 9175 0.43 12365 0.59 17253* 0.82 132 0.0
Херсонська 2733612 147218 5.39 30894 1.13 3152 0.12 25685 0.94
Таврійська 1447790 2259 0.16 10112 0.7 196854** 13.6 41260 2.85
Бессарабська (укр.частина) 817053 212239 25.98 3039 0.37 314 0.04 87138 10.66
Путивльський 164133 1 0.0 146 0.09 7 0.0
Разом 23776280 398284 1.68 391217 1.65 228005 0.96 154504 0.65
* — з них власне татар 1925 осіб;   ** — власне татар 187894.
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Губернії та повіт Всього осіб Греки у % Білоруси у % Чехи у % Гагаузи у %
Волинська 2989482 18 0.0 3794 0.13 27670 0.92 ... ...
Подільська 3018299 33 0.0 834 0.03 886 0.03 ... ...
Київська 3559229 118 0.0 6389 0.18 3294 0.09 ... ...
Чернігівська (укр.частина) 1662541 15 0.0 2097 0.13 158 0.01 ... ...
Полтавська 2778151 38 0.0 1344 0.05 156 0.0 ... ...
Харківська 2492316 104 0.0 10258 0.41 221 0.0 ... ...
Катеринославська 2113674 48740* 2.31 14052 0.66 450 0.02 ... ...
Херсонська 2733612 8297 0.3 22958 0.84 1351 0.05 ... ...
Таврійська 1447790 18048 1.25 9726 0.67 1962 0.14 ... ...
Бессарабська (укр.частина) 817053 1919 0.23 1994 0.24 287 0.04 28126** 3.44
Путивльський 164133 2 0.0 21 0.01 31 0.02 ... ...
Разом 23776280 77332 0.33 73467 0.31 36466 0.15 28125 0.12
* — з тюркомовними греками — 69349 — 3.28%.   ... — немає даних або чисельність мізерна.   ** — з турками.
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ   (ЗАКІНЧЕННЯ)
Губернії та повіт Всього осіб Вірмени у % Цигани у % Турки у % Інші у %
Волинська 2989482 26 0.0 286 0.01 64 0.0 2711 0.09
Подільська 3018299 85 0.0 510 0.02 56 0.0 2444 0.08
Київська 3559229 100 0.0 884 0.02 153 0.0 3405 0.1
Чернігівська (укр. частина) 1662541 4 0.0 533 0.03 8 0.0 483 0.03
Полтавська 2778151 11 0.0 333 0.01 69 0.0 612 0.02
Харківська 2492316 615 0.02 425 0.02 92 0.0 1186 0.05
Катеринославська 2113674 545 0.03 1293 0.06 5555 0.26 2640 0.12
Херсонська 2733612 2070 0.08 1671 0.06 508 0.02 6404 0.23
Таврійська 1447790 8938 0.62 1433 0.1 2197 0.15 5694 0.39
Бессарабська (укр. частина) 817053 844 0.1 2356 0.29 ... ... 2066 0.25
Путивльський 164133 101 0.06 1 0.0 51 0.03
Разом 23776280 13238 0.06 9825 0.04 8703*** 0.04 27696 0.12
*** — власне турків було близько 2.5 тис. осіб.
Примітка.  Точно визначити національний склад населення в межах сучасної України неможливо через відсутність більш докладних даних перепису 1897 р. В цій таблиці не враховане населення частини Області Війська Донського та Орловської губернії. Водночас тут показано населення місцевостей, які зараз входять до складу Молдови.