ПЕРЕПИС 1897: КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
Повіти Всього осіб Українці у % Росіяни у % Євреї у % Німці у %
Катеринославський 357207 198982 55.7 75190 21.05 46441 13.0 20609 5.77
Катеринослав 112839 17787 15.76 47140 41.78 39979 35.43 1438 1.27
с. н. 244368 181195 74.15 28050 11.48 6462 2.64 19171 7.85
Олександрівський 271678 224122 82.49 15445 5.68 13886 5.11 14014 5.16
Олександрівськ 18849 8101 42.98 4667 24.76 5248 27.84 370 1.96
с. н. 252829 216021 85.44 10778 4.26 8638 3.42 13644 5.4
Бахмутський 332478 193510 58.2 103702 31.19 9457 2.84 12646 3.8
Бахмут 19316 11928 61.75 3659 18.94 3223 16.69 116 0.6
с. н. 313162 181582 57.98 100043 31.95 6234 1.99 12530 4.0
Верхньодніпровський 211674 191160 90.31 9873 4.66 5448 2.57 4452 2.1
Верхньодніпровськ 6701 3752 56.0 739 11.03 2061 30.76 11 0.16
с. н. 204973 187408 91.43 9134 4.46 3387 1.65 4441 2.17
Маріупольський 254056 117206 46.13 35691 14.05 10291 4.05 19104 7.52
Маріуполь 31116 3125 10.04 19670 63.22 4710 15.14 248 0.8
с. н. 222940 114081 51.17 16021 7.19 5581 2.5 18856 8.46
Новомосковський 260368 242737 93.23 9628 3.7 3635 1.4 3452 1.33
Новомосковськ 12883 9956 77.28 1237 9.6 1436 11.15 23 0.18
с. н. 247485 232781 94.06 8391 3.39 2199 0.89 3429 1.39
Павлоградський 251460 200434 79.71 36164 14.38 7363 2.93 5806 2.31
Павлоград 15775 5273 33.43 5421 34.36 4353 27.59 71 0.45
с. н. 235685 195161 82.81 30743 13.04 3010 1.28 5735 2.43
Слов'яносербський 174753 88218 50.48 79281 45.37 2631 1.51 896 0.51
Слов'яносербськ 3122 1342 42.99 1607 51.47 143 4.58
Луганськ 20404 3902 19.12 13907 68.16 1449 7.1 101 0.5
с. н. 151227 82974 54.87 63767 42.17 1039 0.69 795 0.53
Разом по губ. 2113674 1456369 68.9 364974 17.27 99152 4.69 80979 3.83
КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Греки у % Татари у % Білоруси у % Поляки у %
Катеринославський 357207 193 0.05 868 0.24 4033 1.13 7933 2.22
Катеринослав 112839 161 0.14 726 0.64 1383 1.23 3418 3.03
с. н. 244368 32 0.01 142 0.06 2650 1.08 4515 1.85
Олександрівський 271678 45 0.02 128 0.05 3353 1.23 293 0.11
Олександрівськ 18849 16 0.08 43 0.23 161 0.85 152 0.81
с. н. 252829 29 0.01 85 0.03 3192 1.26 141 0.06
Бахмутський 332478 142 0.04 346 0.1 2468 0.74 2000 0.6
Бахмут 19316 16 0.08 9 0.05 23 0.12 83 0.43
с. н. 313162 126 0.04 337 0.11 2445 0.78 1917 0.61
Верхньодніпровський 211674 9 0.0 26 0.01 236 0.11 231 0.11
Верхньодніпровськ 6701 5 0.07 2 0.03 38 0.57 32 0.48
с. н. 204973 4 0.0 24 0.01 198 0.1 199 0.1
Маріупольський 254056 48290 19.01 15472 6.09 1697 0.67 528 0.21
Маріуполь 31116 1590 5.11 228 0.73 171 0.55 218 0.7
с. н. 222940 46700 20.95 15244 6.84 1526 0.68 310 0.14
Новомосковський 260368 9 0.0 7 0.0 196 0.08 316 0.12
Новомосковськ 12883 2 0.02 1 0.0 76 0.59
с. н. 247485 9 0.0 5 0.0 195 0.08 240 0.1
Павлоградський 251460 38 0.02 255 0.1 505 0.2 553 0.22
Павлоград 15775 21 0.13 185 1.17 46 0.29 312 1.98
с. н. 235685 17 0.0 70 0.03 459 0.19 241 0.1
Слов'яносербський 174753 14 0.0 151 0.09 1564 0.89 511 0.29
Слов'яносербськ 3122 2 0.06
Луганськ 20404 5 0.02 7 0.03 716 3.51 101 0.5
с. н. 151227 9 0.0 144 0.1 848 0.56 408 0.27
Разом по губ. 2113674 48740 2.31 17253* 0.82 14052 0.66 12365 0.59
* З них православні — 15328 (тюркомовні греки).
КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ЗАКІНЧЕННЯ)
Повіти Всього осіб Молдавани у % Турки у % Цигани у % Французи у %
Катеринославський 357207 1771 0.5 168 0.05 103 0.03 197 0.06
Катеринослав 112839 7 0.0 159 0.14 30 0.03 163 0.14
с. н. 244368 1764 0.72 9 0.0 73 0.03 34 0.01
Олександрівський 271678 2 0.0 14 0.0 203 0.07 18 0.0
Олександрівськ 18849 2 0.01 10 0.05 30 0.16 1 0.0
с. н. 252829 4 0.0 173 0.07 17 0.0
Бахмутський 332478 6371 1.92 20 0.0 255 0.08 451 0.14
Бахмут 19316 1 0.0 109 0.56 10 0.05
с. н. 313162 6370 2.03 20 0.0 146 0.05 441 0.14
Верхньодніпровський 211674 68 0.03 8 0.0 90 0.04 16 0.0
Верхньодніпровськ 6701 32 0.48 23 0.34
с. н. 204973 36 0.02 8 0.0 67 0.03 16 0.0
Маріупольський 254056 95 0.04 5317 2.09 21 0.0 46 0.02
Маріуполь 31116 922 2.96 2 0.0 41 0.13
с. н. 222940 95 0.04 4395 1.97 19 0.0 5 0.0
Новомосковський 260368 9 0.0 272 0.1 50 0.02
Новомосковськ 12883 5 0.04 143 1.11
с. н. 247485 4 0.0 129 0.05 50 0.02
Павлоградський 251460 29 0.01 15 0.0 172 0.07 8 0.0
Павлоград 15775 7 0.04 14 0.09 17 0.11 1 0.0
с. н. 235685 22 0.01 1 0.0 155 0.07 7 0.0
Слов'яносербський 174753 839 0.48 4 0.0 177 0.1 122 0.07
Слов'яносербськ 3122 17 0.54
Луганськ 20404 1 0.0 4 0.02 48 0.24 11 0.05
с. н. 151227 838 0.55 112 0.07 111 0.07
Разом по губ. 2113674 9175 0.43 5555 0.26 1293 0.06 908 0.04